Domácí úklid


Co znamená pro vás krása hodnÄ›? Chodíte tÅ™eba ke kadeÅ™nici anebo ke kosmetiÄce? Já ano, sice nejsem na tom tak extra závislá, že bych musela být nejkrásnÄ›jší ze vÅ¡ech a mít nejkvalitnÄ›jší kosmetiku. Ale na Äem si dávám záležet, tak to je moje postava a také životní styl. ChtÄ›la bych mít krásnou postavu a můžu říct, že zatím krásnou postavu mám, i když mám za sebou dva porody, tak stále se udržuji v kondici. Také bych chtÄ›la říct, že pokud tÅ™eba nÄ›koho zajímá cviÄení a chtÄ›l by zpevnit postavu, a také mít lepší životní styl, tak doporuÄuji, aby ženy uklízely. Možná si teÄka Å¥ukáte na Äelo, co má pÄ›kná postava a krása spoleÄného s uklízením, ale Å™eknu vám, že docela mnoho.

Dávám si záležet na kráse květin.

Protože když tÅ™eba máte patrový dům a budete ho celý uklízet a každý den a tÅ™eba dvě hodiny, tak se u toho pÄ›knÄ› zapotíte, že tohle vám dá za hodinu usilovného posilování, protože když tÅ™eba budete umývat schody anebo vysávat nebo umývat nádobí, utírat prach, dÄ›lat cokoliv nebo umývat okna, tak vlastnÄ› také spálíte tolik kalorií, jako kdybyste byli tÅ™eba hodinu a půl v posilovnÄ›. Tady krása vlastnÄ› vychází také z toho, jak vy se cítíte. Pokud se budete cítit opravdu smutnÄ› a neÅ¡Å¥astnÄ› a budete stále ve stresu, tak také musíte poÄítat s tím, že se to podepíše na vaší kráse, na vaÅ¡em vzhledu a také na vaÅ¡em životním stylu.

Úklidem spálíte kalorie.

Já tÅ™eba například dávám hlavnÄ› pÅ™ednost tomu, abych mÄ›la zdravou stravu, zdravou a vyváženou stravu. To je pro mÄ› naprostý základ a také chci, aby tohle dÄ›laly mé dÄ›ti a můj partner. Svého partnera jsem také musela pÅ™euÄit na to, aby jedl zdravÄ›, aby mÄ›l lepší životní styl, protože krása také vychází zevnitÅ™. A když je ÄlovÄ›k zdravý, tak vlastnÄ› vyzaÅ™uje takovou zdravou a pozitivní energii do okolí. A já si myslím, že okolí chce mít pozitivní lidi vedle sebe, a ne nÄ›jaké negativisty, kteří se jenom stále mraÄí na vÅ¡echny strany.