Úrazy se nevyhledávají, přesto je k nim jen krůček

Lidský život je příliš křehký a i když bychom si přáli, abychom byli nezranitelní a vyhýbaly se nám veškeré bolesti, trápení, nemoci a úrazy, bohužel tomu tak není. Během dne jsou určité naše úseky, kde se pohybujeme. V zaměstnání, ve škole, v domácnosti, na dovolené atd. Na každém kroku se může skutečně něco přihodit a mnohdy i z maličkosti může být podstatně velký problém. Není skutečně nad to zjistit a přehodnotit, zdali jsme dostatečně chráněni dobrou pojistnou smlouvu, aby mohla pokrýt naši indispozici. V podstatě se bude jednat o pojistku, která pokryje bolestné a léčbu, někdy ještě i pracovní neschopnost.

Lidská ruka, která má zraněné a obvázané dva prsty

Zaměstnanec a úraz

Jen odlišný bude postup při úrazu doma, v práci nebo ve škole. Jsou místa, kde pracujeme a vzděláváme se, tím jsme pro případ jakéhokoliv úrazu pojištěni od svého nadřízeného. Pokud by se cokoliv takového nepříjemného stalo v zaměstnání, při plnění pracovního úkolu, je třeba tento pracovní úraz nahlásit a řádně zapsat. Pracovní úraz odškodnění https://www.poradnaodskodneni.cz/nahrada-skody-pracovni-uraz-bolestne,mají širší rozsah, než si můžeme pomyslet. Pokud se nám nezdají nějaké souvislosti, je možné celý případ zkonzultovat s odborníky a podle dalších možností postupovat dále.

žena, která si zvrtla nohu na schodech

Jak postupovat při pracovním úrazu?

  • Zdokumentovat veškeré okolnosti, které se týkají samotného úrazu. V podstatě je dobré pořídit fotodokumentaci, pokud to není možné, z nějakých příčin, tak se přihlédne i ke svědectví buď spolupracovníků, nebo dokonce svědkem může být i záchranná služba, která se na místo úrazu dostaví. Tady záleží, o jaké zranění se bude jednat.
  • Rozhodně by na pracovišti měla být kniha úrazů a do ní se musí tento úraz zaznamenat. Poškozený má právo tuto skutečnost zkontrolovat, jelikož by měl být záznam dokonce jím podepsaný, pokud tomu nebrání jiné skutečnosti.
  • Ošetřující lékař by měl být srozuměný s tím, že se jedná o pracovní úraz a jeho úkolem bude vystavit posudek, kde bude uvedeno bodové hodnocení úrazu.
  • Schovávat si veškeré účtenky související s úrazem a společně s posudkem od lékaře předložit zaměstnavateli, který musí podle zákona vyplatit odškodnění.
  • Pokud to odmítne proplatit, nemusí se zaměstnanec zaleknout a lze se bezplatně obrátit na právníky, kteří rádi poskytnou pomoc s poskytnutým odškodněním.