Znáte zákoník práce?

Všichni chodíme do práce, ať už jsme zaměstnavatelé nebo zaměstnanci, ale málokdo známe dobře zákoník práce. Ten určuje jak zaměstnavateli, ale i zaměstnancům řadu povinností, ale také určuje jejich práva.

Víte například, že zaměstnavatel vám může nařídit, kdy si máte vyčerpat svou dovolenou? A to celou a vám nemusí zůstat ani den podle vašich plánů? Má to ale jistá pravidla a ty musí zaměstnavatel dodržet. Například nařízená dovolená musí mít alespoň jednu část, která bude 14 dní bez přerušení. Také vám musí s dostatečným předstihem oznámit, že vám dovolenou nařídí. Nelze tedy ve čtvrtek říct, že si v pátek máte vzít dovolenou, nebo vám v lednu oznámit, že si máte vzít dovolenou všechny pátky během letních měsíců.

zákon

Zákoník práce nezapomíná ani na podmínky na pracovišti. Jednak stanovuje, že všechna pracoviště musí být nekuřácká, ale stanovuje také maximální a minimální teplotu, která na pracovišti může být. Není řečeno, že pokud teploty překračují mez, musí zaměstnavatel koupit klimatizaci Praha https://elmontech.cz/klimatizace/, ale musí vám poskytnout ochranné nápoje nebo alespoň zajistit přístup ke kohoutkové pitné vodě.

Zákoník práce také stanovuje datumy, kdy je zaměstnavatel povinen vám vyplatit mzdu. Ne vždy se totiž setkáte se solidním zaměstnavatelem.

zákon

Zákoníkem je také přesně stanoveno, za jakých podmínek s vámi může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr, nemůže vás bezdůvodně vyhodit ze dne na den. Ale zároveň dává zaměstnavateli pravomoci vás okamžitě vyhodit, pokud závažně porušíte pracovní morálku, např. když přijdete do práce pod vlivem alkoholu.

Zákoník práce nezvýhodňuje zaměstnance nebo zaměstnavatele, je to nestranný dokument jako všechny jiné zákony.

Zákoník práce je závazný pro zaměstnavatele i zaměstnance a jeho dodržování je zkrátka zákon a ten se obcházet nesmí.