Naše republika a Anglie


Baví vás cestování? Cestování vždycky bylo mou opravdu velikou zábavou, a to hlavnÄ› také kvůli tomu, že už jako malá holka, to mi byly asi tÅ™i roky, tak jsem už poprvé cestovala. Cestovala jsem s rodinou, protože můj otec byl z Anglie. Jenomže potom se moji rodiÄe rozvedli. To mi byly asi dva roky, takže potom už jsem cestovala s maminkou. Vždycky do Anglie, a to z ÄŒeské republiky. Musím uznat, že to byla docela veliká zábava. MÄ› tohle bavilo. Sice si samozÅ™ejmÄ› nepamatuji, jak jako malé dítÄ› jsem cestovala letadlem anebo potom také autobusem opravdu na veliké vzdálenosti. Jenomže potom, když mi bylo asi pÄ›t let, tak si potom pamatuji skoro vÅ¡echno.

Cestování mě velice baví.

V sedmi letech jsem už dokonce dokázala cestovat letadlem úplnÄ› sama. Cestovala jsem letadlem sama za otcem, a to zase od nás z republiky přímo do Anglie. A uznávám, že mě to velice těšilo, a navíc je velice praktické, protože alespoň jsem byla velice rychle sama samostatná. Také umím perfektnÄ› anglicky. Jsem vlastnÄ› bilingvní, umím Äesky a anglicky a oba dva tyto jazyky jsou moje mateÅ™ské jazyky. Podle mého názoru je tohle opravdu hodnÄ› výhodné, protože aspoň na základní Å¡kole jsem se mohla uÄit cizí jazyk. A to jsem se tam nÄ›mecky a potom na stÅ™ední Å¡kole, kde jsme mÄ›li povinné dva jazyky, tak to byla nÄ›mÄina a potom také francouzÅ¡tina.

Letadlem létám Äasto.

Tohle je opravdu skvÄ›lé a myslím si, že mnoho lidí by také chtÄ›lo, aby mÄ›li dva mateÅ™ské jazyky. Také vlastnÄ› mám dvě národnosti, a to Äeskou a anglickou. Uznávám, že nÄ›kdy je to opravdu nároÄné. Tohle nÄ›komu vysvÄ›tlovat, jenomže zase, když Å™eknu, že si můžu cestovat takhle, jak se mi zachce, tak je to opravdu prima. Mnoho lidí mi právÄ› závidí, že mohou cestovat tam a zpátky, a že nemusím ani platit za ubytování, to je logické, protože když v Anglii bydlí můj otec a v v ÄŒeské republice moje máma, tak je potom logické, že nebudu spát v hotelu.