Užitečná dotace pro budoucnost naší krajiny

Projíždíte krajinou. Pokud máte čas se rozhlédnout, tak co vidíte? Vykácené lesy, holé břehy okolo řek, potoků, rybníků, prostě bez stromů, které zabraňují vysychání půdy. A to se týká i často zbytečného vykácení stromů okolo cest a vlakových tratí.
Ano, jsou i místa, kde stromy ohrožují dopravu. Možná se to stalo nedostatečnými zákony, které by měly naši krajinu ochraňovat, možná je to i tím, že český člověk, ať jednotlivec nebo firmy, dokážou zákon obejít a využijí každou skulinku ke svému obohacení. To se stává. Ale v těchto případech na to doplatila celá naše česká zem.
výsadba stromů

Můžeme psát i o zemědělské půdě, které je málo, nejenom z důsledku dlouhodobého sucha, ale i „moderním způsobem“ obhospodařování, kde kdysi úrodná půda, zničená suchem a přemírou používaných chemických prostředků., je nemocná. A navíc, na mnoha hektarech dříve úrodné půdy jsou postavené přepravní a logistické budovy.
V poslanecké sněmovně a ve vládě se řeší různé návrhy, které by měly vést k lepšímu hospodaření nejenom v lesích, ale celkově se zemědělskou půdou. Ale protože než se schválí skutečně jakýkoliv zákon, který by naší krajině pomohl, a hlavně zabránil dalším ztrátám, trvá to bohužel vždy moc dlouho.
Ale aby se v tomto článku nepsala jen samá negativa, tak alespoň popíšeme jednu výbornou myšlenku, která se už realizuje.
ochrana životního prostředí
Stát, konkrétně ministerstvo životního prostředí, podpořilo kromě výsadby stromů pro obnovu lesů, další výsadbu nových stromů formou DOTACE ve výšce 100 mil. Kč. Peníze jsou určeny na výsadbu dalších 10 milionů stromů, převážně listnatých. Tyto stromy by se měly vysadit ve městech, obcích, především na takových veřejných místech, kde by výsadba pomohla tomu, aby se krajina přestala časem vysychat. O tuto dotaci do výšky až 250 tis. Kč si může požádat jak jednotlivec, tak obce, města a jiná různá sdružení (např. školy, firmy, úřady, rybářské spolky …). Peníze jsou určené na sazenice a vše, co je k sázení zapotřebí. Z vlastní kapsy nikdo nic nebude platit, jen výsadbě stromů věnuje svůj čas a následnou péči o ně.  Jedinou podmínkou pro tento účel dotace je mít na pozemek, kde by se stromy vysadily a mít k němu tyto doklady:  
·         prokázané vlastnictví pozemku nebo nájemní smlouvu o pozemku
Tato dotace má pro naši krajinu smysl. Pokud vám záleží na naší krajině, tak máte možnost o tuto dotaci požádat kdykoliv…