Co všechno o Vás prozradí písmo

I když se doba stále modernizuje, nevyhneme se běžnému psanému projevu. Přestože jsme se v prvních třídách učili psát všichni společně podle pokynů paní učitelky, postupem času jsme si písmo upravili k obrazu svému a je stejně specifické jako naše otisky prstů. Grafologie je disciplína, která se zabývá zkoumáním rukopisu a dokáže jeho prostřednictvím vyčíst mnohé. Jste zvědaví? Tak začneme.
Pořizování poznámek
Abyste mohli sami posoudit, zda jsou tyto informace pravdivé a sedí i na vás, vezměte si před sebe kousek papíru, na nějž jste si například napsali nějakou poznámku. První, čeho si nejspíše všimnete je velikost vašeho písma. Je-li velké, ukazuje vše na to, že jste opravdu sebevědomým a optimistickým člověkem, který je společenský a podnikavý, takže se mu moc často nestává, že by se nudil. Pokud je vaše písmo ale až moc velké, poukazujete na to, že se rádi posloucháte a někdy se přikláníte k názoru, že jste něco víc než lidi kolem vás. Naopak malá písmenka mohou poukazovat na stydlivost dané osoby, které má ale naopak velký smysl pro detail, což bývá také důvodem toho, že se z těchto lidí často stanou představitelé důležitých povolání. Jedná se například o vědce, doktory a právníky.
Dalším faktorem je sklon. I když jsme byli vedeni k tomu, že má písmo směřovat doprava ne vždy tomu tak je. Při pravém sklonu jste emotivním člověkem, který má rád příjemnou společnost. Pokud ale písmo se sklonem vpravo na lince skoro leží, jste dle grafologie takzvaně horkou hlavou, kterou až příliš cloumají emoce. U lidí s levým sklonem si dávejte pozor. Jedná se totiž často o osoby, které byli v minulosti zklamány, a tak se naučily zachovávat své emoce na uzdě. Z tohoto důvodu neukazují svou pravou tvář, a proto jsou často schování za maskou falešnosti.
Ukázka písma
O vaši osobnosti toho řekne mnoho i šířka písma. Lidé, kteří si rádi užívají život a poznávají stále nové věci se vyznačují roztáhlým rukopisem. Mohou mít ale také sklon k flákačství. Jsou komunikativní, otevření, přímí a snadno navazují nová přátelství. Na druhé straně lidé s příliš namáčknutými písmeny tímto stylem písma odkazují na uzavřenost uvnitř, která se vyznačuje malým sebevědomím, nedůvěřivostí, špatnými komunikativními dovednostmi a pesimistickým přístupem. Naopak jsou velice důslední, realističtí a zodpovědní.
Posledním faktorem, o kterém si dnes řekneme, jsou mezery mezi jednotlivými slovy. Pokud jsou mezery malé, jste člověkem, který neztrácí zbytečně čas, je pohotový a rychlý, což nemusí být vždy dobrou vlastností, protože toto jednání vede ke zbrklosti. Lidé používající velké mezery jsou často samotáři, kteří si každé své jednání pečlivě promýšlí. Tak co? Shodují se tyto vlastnosti, které se dají vyčíst z grafologie, s vašimi skutečnými vlastnostmi.