Domácnost bez odpadu

Pokud soucítíte s naší planetou, určitě jste již slyšeli o hnutí zero waste, neboli život bez odpadků. Jedná se o hnutí, které se snaží neustále poukazovat na špatnost jednorázových výrobků a snaží se odpad v ideálním případě vůbec nevytvářet, nebo popřípadě vzniklý odpad znovu využít.
barevné popelice
Bylo vytvořeno pět kroků, kterými by se každá domácnost měla řídit. V prvním kroku se jedná o zamítnutí nepotřebných věcí. Sem můžeme zařadit například pití v plastových lahvích. Bez těchto výrobků se v životě klidně obejdeme, a pokud budeme pít jen vodu (například z jedné skleněné láhve, kterou budeme mít řadu měsíců, ne-li let), budeme dokonce i zdravější.
netříděný odpad
 V druhém kroku zredukujeme věci, které k životu potřebujeme, a zamítnout nejdou. Například proto, že se na trhu neobjevuje žádná ekologičtější náhrada.
Třetím krokem je zužitkování. Sem spadají všechny produkty, které nelze zamítnou, nebo zredukovat. Sem bychom mohli řadit například zubní pastu (tedy pokud nejsme zero waste extrémisti a nevyrábíme si svoji). Jedná se o využití všech surovin a neplývání. Všechny suroviny je nutné zužitkovat (například již zmíněnou pastu vymáčknout až do konce).
Předposledním krokem je recyklace. Jedná se o všechny věci, které nelze ani zamítnout, zredukovat ani zužitkovat. Všechny tyto suroviny následně vyhodíme do tříděného odpadu, aby i tak mohly být znovu využity.
Posledním krokem je zkompostovní. Zde se jedná o neplývání biologickým odpadem. I ten totiž může být opětovně použit.
Veškerý odpad domácnosti lze zmírnit tím, že si budeme do obchodů nosit své plátěné tašky a igelitové, na jedno použití, budeme ignorovat. Další možností je, co nejvíce produktů si vyrábět doma a ukládat je do plastových, či skleněných, nádob, které lze opětovně použít. V poslední řadě můžeme zero waste hnutí podpořit tím, že nebudeme kupovat produkty, které jsou například zcela zbytečně zabaleny v plastu.