Testujme se

Nikdo z naší generace nepamatuje nemoc, která by nám zkomplikovala život natolik, jako koronavirová pandemie. Žádná jiná nemoc, kterou jsme u nás za života těch, kdo tu dnes žijí, měli, nám nenadělala tolik problémů, žádná se na nás tolik nepodepsala. Jistě, byly tu i jiné neduhy, jenže ty se buď vyskytovaly pouze lokálně a dočasně, nebo jsme se s nimi uměli poměrně úspěšně vypořádat. Zatímco koronavirus…

obrázek koronaviru

Koronavirus se stal zkrátka metlou lidstva. I u nás už ho řádově půldruhého roku máme, a po většinu této doby nám tento způsoboval skutečně zásadní problémy. Kdeco jsme kvůli němu museli, kdeco jsme pro změnu nesměli, a o tom, jak se pandemie podepsala třeba na životní úrovni mnohých z nás nebo na deficitu státního rozpočtu, už ani nemluvě. A ani dnes ještě není situace ideální, i dnes musíme dodržovat nejedno opatření, které nás má chránit. Protože kdybychom tak nečinili, snadno by se mohla nedávná historie opakovat a mohli bychom opět skončit zavření doma, se zavřenými obchody a zákazy a příkazy všude, kam jen oko dohlédne.

testování na koronavirus

Aby k tomu už nedošlo, musíme dodnes dodržovat protiepidemiologická opatření. A k těm patří mimo jiné i testování. Lidé se prostě musí otestovat, zda nejsou nakaženi, dříve, než se vmísí mezi větší uskupení lidí, a stejně tak je třeba, aby se testovali i tehdy, když u nich hrozí, že jsou nebo mohou být nakažení. Aby v případě, že už se někde infikují, nešířili nemoc dál a raději se izolovali od ostatních a léčili.
A tak třeba i zdánlivě banální antigenní testy z nosu pomáhají, aby u nás bylo lépe nebo aspoň nebylo hůře. Tyto testy si totiž může pořídit a udělat každý sám, jsou snadné, a i laickými silami zvladatelné. A díky nim se odhalí, jak ti nemocní, tak i ti, kdo by mohli být bezpříznakovými přenašeči, pouze šířícími nemoc mezi ostatními kolem sebe.
Význam těchto testů je tedy nesporný. Pomáhají odhalit nakažené a bránit tak šíření infekce, kvůli které už tak dlouho nežijeme normálním životem.